ប្រព័ន្ធតាមដានជំងឺឆ្លងកូវីត១៩
(គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១)
ប្រទេសកម្ពុជា
4081
ភ្នំពេញ
2671
ព្រះសីហនុ
565
កណ្ដាល
364
ស្វាយរៀង
152
ព្រៃវែង
62
បន្ទាយមានជ័យ
59
កោះកុង
32
បាត់ដំបង
27
កំពង់ចាម
26
ត្បូងឃ្មុំ
24
សៀមរាប
21
ប៉ៃលិន
19
កំពង់ស្ពឺ
14
តាកែវ
11
កំពង់ធំ
10
កែប
6
កំពត
5
កំពង់ឆ្នាំង
5
ពោធិ៍សាត់
4
ឧត្ដរមានជ័យ
2
ព្រះវិហារ
2